Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 10 2014

kreatywnylogin

April 08 2014

kreatywnylogin
Reposted fromIriss Iriss viaarseniansodu arseniansodu
kreatywnylogin

January 28 2014

kreatywnylogin
Między niebem
 a nie wiem.
— znalezione.
Reposted fromnirvitii nirvitii viabemygod bemygod

January 27 2014

kreatywnylogin
Wiesz, temu jednemu mężczyźnie chciałabym dać, tak zwyczajnie, tak najzwyczajniej w świecie - jak podarek imieninowy czy urodzinowy - całe moje życie. Bez reszty. Chciałabym być z nim i podróżować z nim, i czekać na niego wtedy, kiedy nie mógłby mnie ze sobą zabierać. Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę, kompoty, konfitury, marynować grzyby, kwasić ogórki, butelkować szczaw, pomidory, kisić kapustę i inne wspaniałości. Chciałabym mu zrobić na drutach albo na szydełku długi długi ciepły szalik i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, i ciepłą czapkę, i bardzo ciepłe skarpety, i w ogóle. Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. Wszystko, i, czy ja wiem... może jutro zgaśnie słońce, przecież może; albo nam je przesłoni na zawsze, jakiś straszny potworny grzyb... Przecież może.
— Edward Stachura, Opowiadania
Reposted fromfelicka felicka viaAnarriel Anarriel
kreatywnylogin
1359 abb8
Reposted fromanestetyk anestetyk viaarseniansodu arseniansodu
kreatywnylogin
kreatywnylogin
Nie jestem nagrodą pocieszenia, Dex. Ani kołem zapasowym. Uważam, że jestem warta więcej.
— David Nicholls, Jeden dzień
Reposted frommissbrodka missbrodka viaarseniansodu arseniansodu

January 26 2014

kreatywnylogin
6308 36c0 500
Reposted fromsimple-heartedme simple-heartedme viamijama mijama
kreatywnylogin
zakochaj się we mnie jeszcze raz
— F.
kreatywnylogin
kreatywnylogin
Bądź dobrej myśli, bo po co być złej.
— Stanisław Lem
kreatywnylogin
kreatywnylogin
Zaw­sze trze­ba działać. Źle czy dob­rze, okaże się później. Żałuje się wyłącznie bez­czyn­ności, niez­de­cydo­wania, wa­hania. Czynów i de­cyz­ji, choć niekiedy przy­noszą smu­tek i żal, nie żałuje się.
— Sapkowski
kreatywnylogin
Nie odkładajcie na później piosenek, egzaminów, dentysty, a przede wszystkim nie odkładajcie na później miłości.
— Agnieszka Osiecka
kreatywnylogin
4545 c1ba
be so so...happy
Reposted fromcozakoszmar cozakoszmar viafelicka felicka
kreatywnylogin
Zawsze wybieraj najtrudniejszą drogę. Tam nie ma konkurencji.
— Charles de Gaulle
Reposted fromtothebitterend tothebitterend viafelicka felicka

September 08 2013

kreatywnylogin
9096 1255
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viamythren mythren
kreatywnylogin
2180 f94a 500
Shuttleworth Rd, London, UK
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl